HU

EN

Rólam

Kezdőlap Rólam Publikációk Oktatás Haszpra Tímea

Haszpra Tímea
Önéletrajz

Munkahely:

2020–MTA–ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport, tudományos főmunkatárs

Előző munkahelyek:

2012–2015MTA–ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport, tudományos segédmunkatárs
2015–2016MTA–ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport, tudományos munkatárs
2016–2019ELTE Elméleti Fizikai Tanszék, tudományos munkatárs
(OTKA posztdoktor)
2019–2020ELTE Elméleti Fizikai Tanszék, tudományos főmunkatárs
(OTKA posztdoktor)

Pályázati részvételek:

vezető kutató:
NKFIH PD-121305
(2016–2019)
"Éghajlatváltozás és légköri terjedési folyamatok" c. posztdoktori kiválósági pályázat
NKFIH FK-124256
(2017–2020)
"Az éghajlatváltozás hatása a légköri terjedési folyamatokra – dinamikai megközelítés" c. fiatal kutatói pályázat vezetése
NKFIH PD-132709
(2019–2022)
"A kaotikus advekció szerepe geoengineering problémákban" c. posztdoktori kiválósági pályázat elnyerése (szünetel)

résztvevő:
OTKA NK-100296
(2012–2016)
részvétel a "Globális környezeti folyamatok fizikai mechanizmusai" c. pályázatban (vezető: Tél Tamás)
NKFIH K-125171
(2017–2021)
részvétel a "Sokaságmegközelítés a klímadinamikában és nemegyensúlyi folyamatokban" c. pályázatban (vezető: Tél Tamás)

Tanulmányok:

1993–1999 Leöwey Klára / Andor Ilona Ének-Zene Tagozatú Általános Iskola és Gimnázium, Budapest
1999–2005Árpád Gimnázium, Budapest (matematika tagozat)
2005–2010Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, meteorológus
2010–2013Eötvös Loránd Tudományegyetem, Környezettudományi Doktori Iskola, Környezetfizika doktori program (védés: 2014. V. 19.)
2015–2018Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, programtervező informatikus

Nyelvismeret:

angolközépfokú nyelvvizsga (2003, 2004)
németközépfokú nyelvvizsga (2005)

Kutatási terület:

légköri szennyezőanyagok terjedésének modellezése, kaotikus viselkedés, sokasági éghajlati szimulációk alkalmazása, légköri távkapcsolatok

Oktatási tapasztalat:

Kalkulus I. gyakorlat
(Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék)
fizika BSc, fizika osztatlan tanári, 1. évf.
2008/2009–2015/2016
Kalkulus II. gyakorlat
(Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék)
fizika BSc, fizika osztatlan tanári, 1. évf.
2008/2009–2015/2016
Elméleti fizikai módszerek a környezettudományban gyakorlat (Elméleti Fizikai Tanszék)környezettan BSc 2–3. évf.
2010/2011
Matematikai kiegészítés a fizikához gyakorlat
(Elméleti Fizikai Tanszék)
fizika minor szakirány, 2–3. évf.
2011/2012–2012/2013
Matematikai módszerek a fizikában I. gyakorlat, előadás
(Elméleti Fizikai Tanszék)
fizika osztatlan tanári, 1. évf.
2016/2017–
Termodinamika gyakorlat
(Elméleti Fizikai Tanszék)
fizika osztatlan tanári, 2. évf.
2017/2018–

Tudományos szervezeti tagság:

2006–a Magyar Meteorológiai Társaság tagja
2012–a Légkördinamikai és Szinoptikus Meteorológiai Albizottságának tagja
(Magyar Tudományos Akadémia, Meteorológiai Tudományos Bizottság)
2015–a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja

Elismerések:

2005Udvarhelyi Ágoston Kalokagathya díja (Árpád Gimnázium)
20091. díj a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fizika, Földtudományok és Matematika szekciójának Meteorológia I. tagozatában

Kettős örvények a légkörben: pontörvény-modell és kaotikus sodródás (TDK dolgozat)
[Témavezető: Dr. Tél Tamás]

2009Kar Kiváló Hallgatója díj (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar)
2009/2010Köztársasági Ösztöndíj
20103. díj a XII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia Meteorológia szekciójában
2010Kar Kiváló Hallgatója díj (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar)
2010Hille Alfréd Ifjúsági Pályadíj (Magyar Meteorológiai Társaság)
20111. díj a XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fizika, Földtudományok és Matematika szekciójának Elméleti meteorológia tagozatában

Légtömegek kaotikus mozgásának vizsgálata passzív nyomelem sodródásának követésével (TDK dolgozat és diplomamunka)
[Témavezetők: Dr. Tél Tamás és Dr. Tasnádi Péter]

2011Pro Scientia Aranyérem kitüntetés
2011a Vidékfejlesztési Minisztérium különdíja a 2. TDK dolgozatért
2014Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíj (Magyar Tudományos Akadémia)
2016a Róna Zsigmond Alapítvány díja (Magyar Meteorológiai Társaság)
2016–2019Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (Magyar Tudományos Akadémia)
2016–2019OTKA posztdoktori kiválósági program
2018Dévényi Dezső Numerikus Prognosztikai Emlékérem (Országos Meteorológiai Szolgálat)
2018/2019ÚNKP-18-4 Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj (Emberi Erőforrások Minisztériuma Új Nemzeti Kiválósági Programja)
2019–2022Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) posztdoktori kiválósági program
2020az MTA Bolyai-plakett kitüntetése "Az éghajlatváltozás hatása a légköri szennyeződések terjedésére – fizikai megközelítés" című pályázat keretében 2016–2019 között végzett kiemelkedő kutatói munkáért (Magyar Tudományos Akadémia)
2021Bárány Róbert Díj (Eötvös Loránd Kutatási Hálózat), a pályamű címe: "Pillanatkép-attraktorok megközelítésének használata sokasági éghajlati szimulációkban az éghajlatváltozás hatásainak vizsgálatára"
2021Götz Gusztáv Publikációs Díj (Magyar Meteorológiai Társaság) a "Haszpra, T., Topál, D., Herein, M. (2020): On the time evolution of the Arctic Oscillation and related wintertime phenomena under different forcing scenarios in an ensemble approach, J. Climate 33(8) 3107-3124" cikkért

Szakmai interjúk:

2019interjú az "Intricate features in the lifetime and deposition of atmospheric aerosol particles" c. cikk (Chaos 29(7) 071103) kutatásából az American Institute of Physics (AIP) Publishing számára, melyet több nemzetközi ismeretterjesztő fórum is átvett
2021interjú az Élet és Tudomány c. folyóirat 2021/23 számában "A hét kutatója" rovatban "Kiszámítani a kiszámíthatatlant" címmel Haszpra et al. (2020) J. Climate 33(8) 3107 cikk kapcsán
2021interjú az mta.hu számára a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj időszaka alatt végzett kutatómunkáról

MSc, BSc, TDK témavezetés:

Szekeres Péter: Kaotikus rendszerek hosszútávú viselkedésének vizsgálata
(alkalmazott matematika BSc, 2013) [társ-témavezetés Simon Péterrel]

Major Ágnes: Vulkáni hamufelhők légköri terjedésének vizsgálata
(földtudományi BSc, 2018) [konzulens: Tasnádi Péter]

Topál Dániel: Az Arktikus Oszcilláció és a hozzá kapcsolódó téli távkapcsolati jelenségek időfejlődése klímaváltozás hatására
(TDK dolgozat, meteorológus MSc – éghajlatkutató szakirány, 2. évf., 2018–2019) [társ-témavezető: Herein Mátyás, konzulens: Tasnádi Péter]
1. díj az ELTE TTK Meteorológus kari TDK Éghajlati és levegőkörnyezeti vizsgálatok szekciójában
1. díj a XXXIV. OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika Szekciójának Elméleti meteorológia tagozatában

Topál Dániel: A sokasági éghajlati szimulációk alkalmazása az Arktisz cirkulációs viszonyainak vizsgálatára
(diplomamunka meteorológus MSc – éghajlatkutató szakirány, 2019) [társ-témavezető: Herein Mátyás, konzulens: Tasnádi Péter, Qinghua Ding, Jonathan Mitchell]

Kaszás Bálint: Befagy-e a Föld? A hógolyó-Föld átmenet csúszó paraméterű klímamodellben
(TDK dolgozat, fizikus MSc 2. évf., 2018–2019) [társ-témavezető: Herein Mátyás]
2. díj az ELTE TTK Fizika TDK Statisztikus, Biológiai és Klasszikus Fizika szekciójában
3. díj a XXXIV. OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika Szekciójának Klasszikus fizikai problémák tagozatában

Kiss Mária Dominika: Világjáró hamufelhők – Interaktív oktatási anyag középiskolásoknak a légköri szennyeződésterjedés szemléltetésére
(TDK dolgozat, Berzsenyi Dániel Gimnázium 12. évf., 2018–2019) [konzulens: Izsa Éva, Tél Tamás]
2. díj és az ELTE TTK Tantárgypedagógiai és Oktatástechnikai TDK Különdíja az ELTE TTK kari Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai TDK-n
különdíj a XXXVI. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani–Tudástechnológiai Szekciójának Természettudományok tantárgypedagógiája tagozatában

Varga Szabolcs: Kinematikai fogalmak bevezetése a középiskolába interaktív módszerek alkalmazásával
(TDK dolgozat, osztatlan matematika-fizika tanárképzés, 3. évf., 2019–2020) [konzulens: Katyi Tímea, Tóth Tihamérné]
2. díj az ELTE TTK Fizika TDK Fizika tanítása és kutatás a középiskolában szekciójában
részvétel a XXXV. OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika szekciójának Klasszikus fizika és a fizika tanítása tagozatán

PhD témavezetés:

Szatmári-Bajkó Ildikó: Szennyeződések terjedésének vizsgálata a középiskolában – Nemlineáris és kaotikus vonások környezeti áramlások esetén
(ELTE Fizika Doktori Iskola, 2019–2023) [társ-témavezetés Tél Tamással]

Tanulmányút, nyári iskola:

Planet Simulator Workshop, Universität Hamburg (Klimakampus), Németország, 2012. április 17–19.

Texas A&M University, College Station, Texas, USA, 2012. október 19–november 8.

FLEXPART Training Course, Institut für Meteorologie und Geophysik, Universität Vienna, Bécs, Ausztria, 2013. április 15–17.

The Fluid Dynamics of Climate, coordinated by Antonello Provenzale and Klaus Fraedrich, International Centre for Mechanical Sciences, Udine, Olaszország, 2013. augusztus 26–30.

Néhány régebbi versenyeredmény:

KöMaL helyezések: matematika: C 14. (2002), C 15. (2003), B 24. (2004), B 18. (2005),
                            fizika: P 18. (2004), P 13. (2005)

Kenguru matematikaverseny országos 4. (2001), 17. (2002), 17. (2005)

Less Nándor Országos Földrajzverseny 5. (2001), 15. (2002)

Hobbi:

Kirándulás, kerékpározás, görkorcsolya, korcsolya, tollas, pingpong, zongora

Vissza